ارسال کمتر از 2 ساعت در تهران
021-36900677
login-register
Search Button

جستجو

Account Button

ورود

Basket Button 0

سبد خرید

جستجوی روغن و لوازم یدکی مناسب خودرو

آخرین خودروی انتخاب شما

سانگ یانگ

my ssangyong

ssangyong

پارکینگ من

سانگ یانگ

my ssangyong

ssangyong

ویرایش گاراژ
😊 از این قسمت میتوانید با انتخاب مدل خودرو، روغن و لوازم یدکی مناسب خودروی خود را مشاهده و انتخاب بفرمایید.

برند خودرو
سانگ یانگ

مدل خودرو
-

تریم خودرو

سانگ یانگ

my ssangyong

ssangyong

ویرایش گاراژ
ویرایش گاراژ
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ رکستون (2017-2018)
برند کالا:یورولوب
1,375,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ رکستون (2017-2018)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:Ssangyong Rexton (2013-2014)
برند کالا:یورولوب
1,375,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم Ssangyong Rexton (2013-2014)
به زودی
روغن موتور 10W-40 یورولوب مدل EUROLUB GT 10W-40 ساخت آلمات پنج لیتری
روغن موتور 10W-40 یورولوب مدل EUROLUB GT 10W-40 ساخت آلمات پنج لیتری
مناسب برای:Ssangyong Rexton (2013-2014)
برند کالا:یورولوب
770,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم Ssangyong Rexton (2013-2014)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ اکتیون (2010-2013)
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ اکتیون (2010-2013)
به زودی
روغن موتور مرسدس بنز MB 229.5 درجه 5W40
روغن موتور مرسدس بنز MB 229.5 درجه 5W40
مناسب برای:سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
برند کالا:مرسدس بنز
315,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ کوراندو 6 سیلندر اتوماتیک
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کوراندو 6 سیلندر اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ موسو 6 سیلندر اتوماتیک
برند کالا:آیسین
232,700 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ موسو 6 سیلندر اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ کوراندو 4 سیلندر اتوماتیک
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کوراندو 4 سیلندر اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
برند کالا:آیسین
232,700 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
برند کالا:راونول
1,850,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
به زودی
روغن موتور مرسدس بنز MB 229.5 درجه 5W40
روغن موتور مرسدس بنز MB 229.5 درجه 5W40
مناسب برای:سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
برند کالا:مرسدس بنز
315,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:Ssangyong Rexton (2010-2012)
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم Ssangyong Rexton (2010-2012)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ نیو کوراندو (2016-2018)
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو کوراندو (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ نیو کوراندو (2016-2018)
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو کوراندو (2016-2018)
به زودی
روغن موتور مرسدس بنز MB 229.5 درجه 5W40
روغن موتور مرسدس بنز MB 229.5 درجه 5W40
مناسب برای:سانگ یانگ کایرون (2012-2013)
برند کالا:مرسدس بنز
315,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کایرون (2012-2013)
به زودی
روغن موتور 10W-40 یورولوب مدل EUROLUB GT 10W-40 ساخت آلمات یک لیتری
روغن موتور 10W-40 یورولوب مدل EUROLUB GT 10W-40 ساخت آلمات یک لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ اکتیون (2010-2013)
برند کالا:یورولوب
175,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ اکتیون (2010-2013)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ کایرون (2012-2013)
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کایرون (2012-2013)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ رودیوس 3200 سی سی
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ رودیوس 3200 سی سی
به زودی
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک جهار لیتری
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک جهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ اکتیون (2010-2013)
برند کالا:زیک
670,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ اکتیون (2010-2013)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ کوراندو 6 سیلندر اتوماتیک
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کوراندو 6 سیلندر اتوماتیک
به زودی
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک جهار لیتری
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک جهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ کوراندو 6 سیلندر اتوماتیک
برند کالا:زیک
670,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کوراندو 6 سیلندر اتوماتیک
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
برند کالا:راونول
1,476,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو اکتیون (2014-2015)
به زودی
روغن موتور آدینول مدل 5W-30 اصلی ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور آدینول مدل 5W-30 اصلی ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
برند کالا:آدینول
1,210,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:Ssangyong Rexton (2010-2012)
برند کالا:یورولوب
1,375,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم Ssangyong Rexton (2010-2012)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ نیو کوراندو (2016-2018)
برند کالا:یورولوب
1,375,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ نیو کوراندو (2016-2018)
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
برند کالا:راونول
1,476,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ تیوولی (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:سانگ یانگ کوراندو 4 سیلندر اتوماتیک
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم سانگ یانگ کوراندو 4 سیلندر اتوماتیک
دسته‌بندی‌ خرید برای خودرو سبد خرید جستجو
چت با پشتیبانی
تماس با تیم پشتیبانی دیجی لوبس

بازار بد چه ویژگی هایی دارد، آیا تفاوت بازار بد با بازار خوب(مارکت) را می دانید ادامه مطلب

در تفکرات تیم دیجی لوبس عشق، احترام و شفافیت تمام ماهیت دیجی لوبس است، ما سعی می کنیم عشق بر پایه احترام و شفافیت را در تمامی حنبه های کار خود به کار ببریم، تمایز ما در عاشق بودنمان در کاری است که انجام می دهیم. آشنایی بیشتر با دیجی لوبس

دسته‌بندی‌ها
راهنمایی خرید لوازم مناسب خودرو

شما با استفاده از مراحل زیر می توانید براحتی لوازم مناسب خودروی خود را مشاهده و خرید نمایید.

 • 1. ابتدا از قسمت مربوط که در بالای سایت قرار گرفته است خودروی خود را انتخاب کنید. select car
 • 2. بعد از انتخاب خودرو، لوازم مورد نیاز خود را از گروه های انتخاب کنید، سپس محصولات مناسب را مشاهده می فرمایید. select car