ارسال کمتر از 2 ساعت در تهران
021-36900677
login-register
Search Button

جستجو

Account Button

ورود

Basket Button 0

سبد خرید

جستجوی روغن و لوازم یدکی مناسب خودرو

آخرین خودروی انتخاب شما

رنو

my renault

renault

پارکینگ من

رنو

my renault

renault

ویرایش گاراژ
😊 از این قسمت میتوانید با انتخاب مدل خودرو، روغن و لوازم یدکی مناسب خودروی خود را مشاهده و انتخاب بفرمایید.

برند خودرو
رنو

مدل خودرو
-

تریم خودرو

رنو

my renault

renault

ویرایش گاراژ
ویرایش گاراژ
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو اسکالا 1600 سی سی
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو اسکالا 1600 سی سی
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو اسکالا 2000 سی سی
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو اسکالا 2000 سی سی
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:رنو تالیسمان 1600 سی سی توربو
برند کالا:راونول
1,850,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو تالیسمان 1600 سی سی توربو
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو تالیسمان 2000 سی سی
برند کالا:آیسین
232,700 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو تالیسمان 2000 سی سی
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو کپچر توربو 1200 سی سی
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کپچر توربو 1200 سی سی
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:رنو کولیوس فیس قدیم (2012-2015)
برند کالا:راونول
1,476,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کولیوس فیس قدیم (2012-2015)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو کولیوس فیس قدیم (2012-2015)
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کولیوس فیس قدیم (2012-2015)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو استپ وی دنده ای
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو استپ وی دنده ای
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو کولیوس نیوفیس (2017-2018)
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کولیوس نیوفیس (2017-2018)
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
برند کالا:راونول
1,476,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو دنده ای
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو دنده ای
به زودی
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
روغن موتور راونول 5W-40 VST اصلی ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:رنو لتیتود 3500 سی سی (2011-2013)
برند کالا:راونول
1,476,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو لتیتود 3500 سی سی (2011-2013)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-40 مدل SynTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو لتیتود 3500 سی سی (2011-2013)
برند کالا:آیسین
886,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو لتیتود 3500 سی سی (2011-2013)
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
مناسب برای:رنو کولیوس فیس قدیم (2012-2015)
برند کالا:زیک
1,100,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کولیوس فیس قدیم (2012-2015)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:رنو کولیوس نیوفیس (2017-2018)
برند کالا:یورولوب
270,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کولیوس نیوفیس (2017-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو استپ وی دنده ای
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو استپ وی دنده ای
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو دنده ای
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو دنده ای
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:رنو سفران 2000 سی سی
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو سفران 2000 سی سی
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:رنو اسکالا 2000 سی سی
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو اسکالا 2000 سی سی
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو ال نود اتوماتیک
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ال نود اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو ال نود دنده ای
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ال نود دنده ای
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:رنو ساندرو دنده ای
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو ساندرو دنده ای
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو سفران 2500 سی سی
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو سفران 2500 سی سی
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو سفران 2000 سی سی
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو سفران 2000 سی سی
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو سیمبل مدل (2015-2017)
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو سیمبل مدل (2015-2017)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو فلوئنس اتوماتیک E4
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو فلوئنس اتوماتیک E4
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو فلوئنس دنده ای
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو فلوئنس دنده ای
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:رنو تالیسمان 1600 سی سی توربو
برند کالا:آیسین
191,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو تالیسمان 1600 سی سی توربو
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:رنو کپچر توربو 1200 سی سی
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم رنو کپچر توربو 1200 سی سی
دسته‌بندی‌ خرید برای خودرو سبد خرید جستجو
چت با پشتیبانی
تماس با تیم پشتیبانی دیجی لوبس

بازار بد چه ویژگی هایی دارد، آیا تفاوت بازار بد با بازار خوب(مارکت) را می دانید ادامه مطلب

در تفکرات تیم دیجی لوبس عشق، احترام و شفافیت تمام ماهیت دیجی لوبس است، ما سعی می کنیم عشق بر پایه احترام و شفافیت را در تمامی حنبه های کار خود به کار ببریم، تمایز ما در عاشق بودنمان در کاری است که انجام می دهیم. آشنایی بیشتر با دیجی لوبس

دسته‌بندی‌ها
راهنمایی خرید لوازم مناسب خودرو

شما با استفاده از مراحل زیر می توانید براحتی لوازم مناسب خودروی خود را مشاهده و خرید نمایید.

 • 1. ابتدا از قسمت مربوط که در بالای سایت قرار گرفته است خودروی خود را انتخاب کنید. select car
 • 2. بعد از انتخاب خودرو، لوازم مورد نیاز خود را از گروه های انتخاب کنید، سپس محصولات مناسب را مشاهده می فرمایید. select car