ارسال کمتر از 2 ساعت در تهران
021-36900677
login-register
Search Button

جستجو

Account Button

ورود

Basket Button 0

سبد خرید

جستجوی روغن و لوازم یدکی مناسب خودرو

آخرین خودروی انتخاب شما

نیسان

my nissan

nissan

پارکینگ من

نیسان

my nissan

nissan

ویرایش گاراژ
😊 از این قسمت میتوانید با انتخاب مدل خودرو، روغن و لوازم یدکی مناسب خودروی خود را مشاهده و انتخاب بفرمایید.

برند خودرو
نیسان

مدل خودرو
-

تریم خودرو

نیسان

my nissan

nissan

ویرایش گاراژ
ویرایش گاراژ
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:نیسان مورانو فیس قدیم
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان مورانو فیس قدیم
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:نیسان مورانو نیو فیس
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان مورانو نیو فیس
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:نیسان ماکسیما دنده ای
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان ماکسیما دنده ای
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:نیسان ماکسیما اتوماتیک
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان ماکسیما اتوماتیک
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:نیسان قشقایی (2009-2013)
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان قشقایی (2009-2013)
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:نیسان سنترا (2013-2015)
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان سنترا (2013-2015)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:نیسان سنترا (2013-2015)
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان سنترا (2013-2015)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:نیسان رونیز دنده ای
برند کالا:آیسین
951,600 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان رونیز دنده ای
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:نیسان جوک اسپرت دو دیفرانسیل (2016-2018)
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان جوک اسپرت دو دیفرانسیل (2016-2018)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:نیسان جوک اسکای پک
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان جوک اسکای پک
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:نیسان ماکسیما دنده ای
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان ماکسیما دنده ای
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان پنج لیتری
مناسب برای:نیسان التیما (2012-2017)
برند کالا:یورولوب
1,375,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان التیما (2012-2017)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:نیسان تی بیا (1389-1392)
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان تی بیا (1389-1392)
به زودی
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
روغن موتور 5W-30 یورولوب مدل EUROLUB CLEANTEC 5W-30 ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:نیسان مورانو فیس قدیم
برند کالا:یورولوب
354,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان مورانو فیس قدیم
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:نیسان 370Z رودستر
برند کالا:آیسین
248,300 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان 370Z رودستر
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
مناسب برای:نیسان آلتیما (2007-2010)
برند کالا:زیک
1,100,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان آلتیما (2007-2010)
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
مناسب برای:نیسان التیما (2012-2017)
برند کالا:زیک
1,100,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان التیما (2012-2017)
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
مناسب برای:نیسان سنترا (2013-2015)
برند کالا:زیک
1,100,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان سنترا (2013-2015)
به زودی
روغن موتور نیسان مدل Strong Save X 5w30 SP چهار لیتری
روغن موتور نیسان مدل Strong Save X 5w30 SP چهار لیتری
مناسب برای:نیسان جوک اسکای پک
برند کالا:نیسان
785,000 تومان 715,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان جوک اسکای پک
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
مناسب برای:نیسان تی بیا (1389-1392)
برند کالا:زیک
1,100,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان تی بیا (1389-1392)
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
مناسب برای:نیسان جوک پلاتینیوم
برند کالا:زیک
1,100,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان جوک پلاتینیوم
به زودی
روغن موتور نیسان مدل Strong Save X 5w30 SP چهار لیتری
روغن موتور نیسان مدل Strong Save X 5w30 SP چهار لیتری
مناسب برای:نیسان قشقایی (2009-2013)
برند کالا:نیسان
785,000 تومان 715,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان قشقایی (2009-2013)
به زودی
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک جهار لیتری
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک جهار لیتری
مناسب برای:نیسان رونیز دنده ای
برند کالا:زیک
670,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان رونیز دنده ای
به زودی
روغن موتور موبیل 1 0W20 مدل 0W20 Advanced Fuel Mbil 1 Economy Synthetic
روغن موتور موبیل 1 0W20 مدل 0W20 Advanced Fuel Mbil 1 Economy Synthetic
مناسب برای:نیسان التیما (2012-2017)
برند کالا:موبیل1
330,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان التیما (2012-2017)
به زودی
روغن موتور آیسین 0W-20 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 0W-20 مدل greenTECH اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:نیسان التیما (2012-2017)
برند کالا:آیسین
296,400 تومان 228,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان التیما (2012-2017)
به زودی
روغن موتور 0W-20 زیک مدل SK ZIC X7 FE 0W-20 چهار لیتری
روغن موتور 0W-20 زیک مدل SK ZIC X7 FE 0W-20 چهار لیتری
مناسب برای:نیسان جوک اسپرت دو دیفرانسیل (2016-2018)
برند کالا:زیک
1,300,000 تومان 1,175,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان جوک اسپرت دو دیفرانسیل (2016-2018)
به زودی
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W-30 مدل greenTECH اصلی ساخت کره پنج لیتری
مناسب برای:نیسان ایکس تریل (2017-2016)
برند کالا:آیسین
1,189,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان ایکس تریل (2017-2016)
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک یک لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک یک لیتری
مناسب برای:نیسان مورانو نیو فیس
برند کالا:زیک
355,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان مورانو نیو فیس
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:نیسان آلتیما (2007-2010)
برند کالا:آیسین
530,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان آلتیما (2007-2010)
به زودی
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره یک لیتری
روغن موتور آیسین 10W-40 مدل econTECH SN PLUS جنیون (اصلی) ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:نیسان التیما (2012-2017)
برند کالا:آیسین
191,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم نیسان التیما (2012-2017)
دسته‌بندی‌ خرید برای خودرو سبد خرید جستجو
چت با پشتیبانی
تماس با تیم پشتیبانی دیجی لوبس

بازار بد چه ویژگی هایی دارد، آیا تفاوت بازار بد با بازار خوب(مارکت) را می دانید ادامه مطلب

در تفکرات تیم دیجی لوبس عشق، احترام و شفافیت تمام ماهیت دیجی لوبس است، ما سعی می کنیم عشق بر پایه احترام و شفافیت را در تمامی حنبه های کار خود به کار ببریم، تمایز ما در عاشق بودنمان در کاری است که انجام می دهیم. آشنایی بیشتر با دیجی لوبس

دسته‌بندی‌ها
راهنمایی خرید لوازم مناسب خودرو

شما با استفاده از مراحل زیر می توانید براحتی لوازم مناسب خودروی خود را مشاهده و خرید نمایید.

 • 1. ابتدا از قسمت مربوط که در بالای سایت قرار گرفته است خودروی خود را انتخاب کنید. select car
 • 2. بعد از انتخاب خودرو، لوازم مورد نیاز خود را از گروه های انتخاب کنید، سپس محصولات مناسب را مشاهده می فرمایید. select car