ارسال کمتر از 2 ساعت در تهران
02133995880
login-register
Search Button

جستجو

Account Button

ورود

Basket Button 0

سبد خرید

خرید و قیمت روغن گیربکس برای مزدا 3

در این صفحه لیست روغن گیربکس مناسب مزدا 3 را مشاهده می کنید.

Transmission Fluid for Mazda 3

خرید روغن گیربکس مناسب مزدا 3

جستجوی روغن و لوازم یدکی مناسب خودرو

آخرین خودروی انتخاب شما

مزدا 3

my mazda

mazda 3

پارکینگ من

مزدا 3

my mazda

mazda 3

ویرایش گاراژ
😊 از این قسمت میتوانید با انتخاب مدل خودرو، روغن و لوازم یدکی مناسب خودروی خود را مشاهده و انتخاب بفرمایید.

برند خودرو
مزدا

مدل خودرو
3

تریم خودرو

مزدا 3

my mazda

mazda 3

ویرایش گاراژ
ویرایش گاراژ
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:آیسین
998,400 تومان 810,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:آیسین
252,000 تومان 235,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس والوالین مدل VALVOLINE MAX LIFE  اصلی حجم 0.946
روغن گیربکس والوالین مدل VALVOLINE MAX LIFE اصلی حجم 0.946
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:والوالین
368,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB ATF GEAR FLUIDE V-FE ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB ATF GEAR FLUIDE V-FE ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:یورولوب
370,000 تومان 300,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان چهار لیتری
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:راونول
1,290,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:راونول
320,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB ATF GEAR FLUIDE V-FE ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB ATF GEAR FLUIDE V-FE ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:یورولوب
370,000 تومان 300,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:آیسین
252,000 تومان 235,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW PLUS اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:آیسین
998,400 تومان 810,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی یک لیتری
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:زیک
255,000 تومان 245,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:آیسین
300,000 تومان 280,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:آیسین
1,457,300 تومان 970,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس تویوتا WS مدل TOYOTA ATF WS جنیون (اصلی) چهار لیتری
روغن گیربکس تویوتا WS مدل TOYOTA ATF WS جنیون (اصلی) چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:تویوتا
1,080,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 6 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 6 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:آدینول
308,000 تومان 290,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره یک لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:آیسین
300,000 تومان 280,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان چهار لیتری
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:راونول
1,290,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF T-WS ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:راونول
320,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس تویوتا WS مدل TOYOTA ATF WS جنیون (اصلی) چهار لیتری
روغن گیربکس تویوتا WS مدل TOYOTA ATF WS جنیون (اصلی) چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:تویوتا
1,080,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 6 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 6 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:آدینول
308,000 تومان 290,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس اصلی مزدا M-V مدل MAZDA ATF M-V  یک کوارتز
روغن گیربکس اصلی مزدا M-V مدل MAZDA ATF M-V یک کوارتز
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:مزدا
435,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس اصلی مزدا M-V مدل MAZDA ATF M-V  یک کوارتز
روغن گیربکس اصلی مزدا M-V مدل MAZDA ATF M-V یک کوارتز
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:مزدا
435,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره چهار لیتری
روغن گیربکس آیسین مدل AISIN AFW-VI اصلی ساخت کره چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:آیسین
1,457,300 تومان 970,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)
به زودی
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی یک لیتری
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:زیک
255,000 تومان 245,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)
به زودی
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی چهار لیتری
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 نیو (1389-1398)
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 نیو (1389-1398)

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن گیربکس زیک مولتی مدل SK ZIC ATF MULTI یک لیتری
روغن گیربکس زیک مولتی مدل SK ZIC ATF MULTI یک لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی چهار لیتری
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی چهار لیتری
مناسب برای:مزدا 3 (1386-1389)
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم مزدا 3 (1386-1389)

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

دسته‌بندی‌ خرید برای خودرو سبد خرید جستجو
چت با پشتیبانی
تماس با تیم پشتیبانی دیجی لوبس

بازار بد چه ویژگی هایی دارد، آیا تفاوت بازار بد با بازار خوب(مارکت) را می دانید ادامه مطلب

در تفکرات تیم دیجی لوبس عشق، احترام و شفافیت تمام ماهیت دیجی لوبس است، ما سعی می کنیم عشق بر پایه احترام و شفافیت را در تمامی حنبه های کار خود به کار ببریم، تمایز ما در عاشق بودنمان در کاری است که انجام می دهیم. آشنایی بیشتر با دیجی لوبس

دسته‌بندی‌ها
راهنمایی خرید لوازم مناسب خودرو

شما با استفاده از مراحل زیر می توانید براحتی لوازم مناسب خودروی خود را مشاهده و خرید نمایید.

  • 1. ابتدا از قسمت مربوط که در بالای سایت قرار گرفته است خودروی خود را انتخاب کنید. select car
  • 2. بعد از انتخاب خودرو، لوازم مورد نیاز خود را از گروه های انتخاب کنید، سپس محصولات مناسب را مشاهده می فرمایید. select car