ارسال کمتر از 2 ساعت در تهران
Search Button

جستجو

Account Button

ورود

Basket Button 0

سبد خرید

خرید و قیمت روغن گیربکس برای بی ام و

در این صفحه لیست روغن گیربکس مناسب بی ام و را مشاهده می کنید.

Transmission Fluid for BMW

خرید روغن گیربکس مناسب بی ام و

جستجوی روغن خودرو و لوازم مصرفی مناسب خودرو آخرین خودروی انتخاب شما
بی ام و

my bmw

bmw

پارکینگ من

بی ام و

my bmw

bmw

ویرایش گاراژ
😊 از این قسمت میتوانید با انتخاب مدل خودرو، روغن و لوازم یدکی مناسب خودروی خود را مشاهده و انتخاب بفرمایید.

برند خودرو
-

مدل خودرو
-

تریم خودرو

بی ام و

my bmw

bmw

ویرایش گاراژ
ویرایش گاراژ
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:BMW 3 Series 318i (2015-2018)
برند کالا:آدینول
345,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 2 مدل 220i کوپه (2016-2018)
برند کالا:آدینول
345,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 5 مدل 528i سدان (2009-2011)
برند کالا:آدینول
345,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:BMW X1 28i (2012-2015) Turbo 2000cc
برند کالا:آدینول
345,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:BMW 3 Series 328i Sedan (2012-2015)
برند کالا:آدینول
345,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
مناسب برای:ب ام و سری X4 مدل (2015-2017)
برند کالا:آدینول
345,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس آدینول مدل ADDINOL ATF XN 8 (اصلی) یک لیتری
به زودی
 روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:ب ام و سری X4 مدل (2015-2017)
برند کالا:یورولوب
450,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
 روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:BMW 3 Series 328i Sedan (2012-2015)
برند کالا:یورولوب
450,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
 روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 2 مدل 220i کوپه (2016-2018)
برند کالا:یورولوب
450,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
 روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:BMW 3 Series 318i (2015-2018)
برند کالا:یورولوب
450,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل GEAR FLUID 8G ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:BMW 3 Series 320i Sedan (2006-2009) Gearbox ZF
برند کالا:یورولوب
500,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 3 مدل 325i سدان (2005-2011)
برند کالا:یورولوب
500,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 3 مدل 335i کروک (2007-2009)
برند کالا:یورولوب
500,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 5 مدل 530i سدان (2005-2006)
برند کالا:یورولوب
500,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس یورولوب مدل EUROLUB GEAR FLUID BM SPEZIAL ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 3 مدل 335i کروک (2007-2009)
برند کالا:راونول
605,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 3 مدل 325i سدان (2005-2011)
برند کالا:راونول
605,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:BMW 1 Series 120i Hachback (2004-2007)
برند کالا:راونول
605,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:BMW 3 Series 320i Sedan (2006-2009) Gearbox ZF
برند کالا:راونول
605,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 1 مدل 125i هاچ بک (2008-2010)
برند کالا:راونول
605,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
مناسب برای:بی ام و سری 5 مدل 530i سدان (2005-2006)
برند کالا:راونول
605,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس راونول ATF 6HP ساخت آلمان یک لیتری
به زودی
روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:بی ام و سری 5 مدل 530i سدان (2005-2006)
برند کالا:زد اف
640,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:BMW 3 Series 320i Sedan (2006-2009) Gearbox ZF
برند کالا:زد اف
640,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:بی ام و سری 3 مدل 325i سدان (2005-2011)
برند کالا:زد اف
640,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF6 مدل ZF LIFEGUARD FLUID6 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:ب ام و سری X4 مدل (2015-2017)
برند کالا:زد اف
700,000 تومان 675,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:BMW 3 Series 318i (2015-2018)
برند کالا:زد اف
700,000 تومان 675,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:بی ام و سری 2 مدل 220i کوپه (2016-2018)
برند کالا:زد اف
700,000 تومان 675,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:بی ام و سری 5 مدل 528i سدان (2009-2011)
برند کالا:زد اف
700,000 تومان 675,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:BMW X1 28i (2012-2015) Turbo 2000cc
برند کالا:زد اف
700,000 تومان 675,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
به زودی
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
مناسب برای:BMW 3 Series 328i Sedan (2012-2015)
برند کالا:زد اف
700,000 تومان 675,000 تومان
مشاهده ویژگی های مهم روغن گیربکس ZF8 مدل ZF LIFEGUARD FLUID8 جنیون (اصلی) یک لیتر
دسته‌بندی‌ انتخاب خودرو سبد خرید
برای انتخاب محصول نیاز به مشاوره دارید؟
9صبح الی 12 شب همراه شما هستیم
02133995880
چت با پشتیبانی
تماس با پشتیبانی دیجی لوبس
دسته‌بندی‌ها
راهنمایی خرید لوازم مناسب خودرو

شما با استفاده از مراحل زیر می توانید براحتی لوازم مناسب خودروی خود را مشاهده و خرید نمایید.

  • 1. ابتدا از قسمت مربوط که در بالای سایت قرار گرفته است خودروی خود را انتخاب کنید. select car
  • 2. بعد از انتخاب خودرو، لوازم مورد نیاز خود را از گروه های انتخاب کنید، سپس محصولات مناسب را مشاهده می فرمایید. select car