ارسال کمتر از 2 ساعت در تهران
02133995880
login-register
Search Button

جستجو

Account Button

ورود

Basket Button 0

سبد خرید

خرید لوازم مناسب خودرو(با رفتن به صفحه انتخاب خودرو)

خرید و قیمت محصولات زیک

خرید و قیمت محصولات زیک،دیجی لوبس، فروشگاه فوق تخصصی لوازم مناسب خودرو، تلاش،تلاش،تلاش برای معرفی بهترین های مناسب خودروی شما
پرسش های شما
در صورتی که برای خودروی خاصی به دنبال برند زیک هستید،.جهت اطمینان از طریق انتخاب خودرو لوازم مناسب خودرو را پیدا کنید.
نمایش فیلتر محصولات
به زودی
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SP تمام سینتتیک جهار لیتری
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SP تمام سینتتیک جهار لیتری
برند کالا:زیک
1,046,500 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک یک لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک یک لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X9 LS 5W-30 تمام سنتتیک چهار لیتری
برند کالا:زیک
1,375,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن موتور 0W-20 زیک مدل SK ZIC X7 FE 0W-20 یک لیتری
روغن موتور 0W-20 زیک مدل SK ZIC X7 FE 0W-20 یک لیتری
برند کالا:زیک
340,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن موتور 0W-20 زیک مدل SK ZIC X7 FE 0W-20 چهار لیتری
روغن موتور 0W-20 زیک مدل SK ZIC X7 FE 0W-20 چهار لیتری
برند کالا:زیک
1,370,000 تومان 1,290,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن ترانسفر  75W-85 زیک مدل SK ZIC G-FF 75W-85 GL4  یک لیتری
روغن ترانسفر 75W-85 زیک مدل SK ZIC G-FF 75W-85 GL4 یک لیتری
برند کالا:زیک
235,000 تومان 220,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن ترانسفر ATF3 زیک مدل SK ZIC ATF3 یک لیتری
روغن ترانسفر ATF3 زیک مدل SK ZIC ATF3 یک لیتری
برند کالا:زیک
245,000 تومان 220,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن ترانسفر 80W-90 زیک مدل SK ZIC 80W-90 GL5 یک لیتری
روغن ترانسفر 80W-90 زیک مدل SK ZIC 80W-90 GL5 یک لیتری
برند کالا:زیک
240,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن ترانسفر 75W85 زیک مدل SK ZIC 75W85 G-FF GL4 یک لیتری
روغن ترانسفر 75W85 زیک مدل SK ZIC 75W85 G-FF GL4 یک لیتری
برند کالا:زیک
235,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس CVT زیک مدل SK ZIC CVTF MULTI یک لیتری
روغن گیربکس CVT زیک مدل SK ZIC CVTF MULTI یک لیتری
برند کالا:زیک
550,000 تومان 485,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن دنده 75W-85 زیک مدل SK ZIC G-FF 75W-85 GL4 ساخت کره جنوبی یک لیتری
روغن دنده 75W-85 زیک مدل SK ZIC G-FF 75W-85 GL4 ساخت کره جنوبی یک لیتری
برند کالا:زیک
235,000 تومان 220,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن دنده 75W-90 زیک مدل SK ZIC GFT 75W-90 ساخت کره جنوبی یک لیتری
روغن دنده 75W-90 زیک مدل SK ZIC GFT 75W-90 ساخت کره جنوبی یک لیتری
برند کالا:زیک
295,000 تومان 285,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن دنده 80W-90 زیک مدل SK ZIC G-5  80W-90 ساخت کره جنوبی یک لیتری
روغن دنده 80W-90 زیک مدل SK ZIC G-5 80W-90 ساخت کره جنوبی یک لیتری
برند کالا:زیک
240,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن دیفرانسیل زیک مدل SK ZIC 80W90 GL5 یک لیتری
روغن دیفرانسیل زیک مدل SK ZIC 80W90 GL5 یک لیتری
برند کالا:زیک
240,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن دیفرانسیل زیک مدل SK ZIC 75w85 GL4 یک لیتری
روغن دیفرانسیل زیک مدل SK ZIC 75w85 GL4 یک لیتری
برند کالا:زیک
235,000 تومان 220,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن هیدرولیک فرمان زیک مدل SK ZIC ATF 3 ساخت کره جنوبی یک لیتری
روغن هیدرولیک فرمان زیک مدل SK ZIC ATF 3 ساخت کره جنوبی یک لیتری
برند کالا:زیک
245,000 تومان 220,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF 3 زیک مدل SK ZIC ATF 3 یک لیتری
روغن گیربکس ATF 3 زیک مدل SK ZIC ATF 3 یک لیتری
برند کالا:زیک
245,000 تومان 220,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی یک لیتری
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی یک لیتری
برند کالا:زیک
470,000 تومان 425,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF SP 3 زیک مدل SK ZIC ATF SP 3 اصلی یک لیتری
روغن گیربکس ATF SP 3 زیک مدل SK ZIC ATF SP 3 اصلی یک لیتری
برند کالا:زیک
230,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF DEXRON 6 زیک مدل SK ZIC ATF DEXRON 6 اصلی یک لیتری
روغن گیربکس ATF DEXRON 6 زیک مدل SK ZIC ATF DEXRON 6 اصلی یک لیتری
برند کالا:زیک
460,000 تومان 435,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF SP 4 زیک مدل SK ZIC ATF SP 4 اصلی یک لیتری
روغن گیربکس ATF SP 4 زیک مدل SK ZIC ATF SP 4 اصلی یک لیتری
برند کالا:زیک
420,000 تومان 395,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF SP 4 زیک مدل SK ZIC ATF SP 4 اصلی چهار لیتری
روغن گیربکس ATF SP 4 زیک مدل SK ZIC ATF SP 4 اصلی چهار لیتری
برند کالا:زیک
1,690,000 تومان 1,495,000 تومان
مشاهده جزئیات مهم
به زودی
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی چهار لیتری
روغن گیربکس ATF MULTI LF زیک مدل SK ZIC ATF MULTI LF اصلی چهار لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن گیربکس زیک مولتی مدل SK ZIC ATF MULTI یک لیتری
روغن گیربکس زیک مولتی مدل SK ZIC ATF MULTI یک لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن گیربکس ATF SP 3 زیک مدل SK ZIC ATF SP 3 اصلی چهار لیتری
روغن گیربکس ATF SP 3 زیک مدل SK ZIC ATF SP 3 اصلی چهار لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن هیدرولیک فرمان PSF-3 زیک کره مدل SK ZIC PSF-3 |یک لیتری
روغن هیدرولیک فرمان PSF-3 زیک کره مدل SK ZIC PSF-3 |یک لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X7 5W-30 SN PLUS یک لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X7 5W-30 SN PLUS یک لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X7 5W-30 SN PLUS چهار لیتری
روغن موتور 5W-30 زیک مدل SK ZIC X7 5W-30 SN PLUS چهار لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک یک لیتری
روغن موتور 10W-40 زیک مدل SK ZIC X7 10W-40 SN PLUS تمام سینتتیک یک لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

به زودی
روغن هیدرولیک فرمان زیک مدل PSF-3 یک لیتری
روغن هیدرولیک فرمان زیک مدل PSF-3 یک لیتری
برند کالا:زیک
مشاهده جزئیات مهم

ممکن است کالا در انبار موجود باشد.

پرسش های شما
دسته‌بندی‌ خرید برای خودرو سبد خرید جستجو
چت با پشتیبانی
تماس با تیم پشتیبانی دیجی لوبس

بازار بد چه ویژگی هایی دارد، آیا تفاوت بازار بد با بازار خوب(مارکت) را می دانید ادامه مطلب

در تفکرات تیم دیجی لوبس عشق، احترام و شفافیت تمام ماهیت دیجی لوبس است، ما سعی می کنیم عشق بر پایه احترام و شفافیت را در تمامی حنبه های کار خود به کار ببریم، تمایز ما در عاشق بودنمان در کاری است که انجام می دهیم. آشنایی بیشتر با دیجی لوبس

دسته‌بندی‌ها
راهنمایی خرید لوازم مناسب خودرو

شما با استفاده از مراحل زیر می توانید براحتی لوازم مناسب خودروی خود را مشاهده و خرید نمایید.

  • 1. ابتدا از قسمت مربوط که در بالای سایت قرار گرفته است خودروی خود را انتخاب کنید. select car
  • 2. بعد از انتخاب خودرو، لوازم مورد نیاز خود را از گروه های انتخاب کنید، سپس محصولات مناسب را مشاهده می فرمایید. select car