بنر
مشاوره خرید | 33995880-021
سری 3 320i توربو (2015-2017)
سری 3 320i توربو (2015-2017)
سری 3 318i اتوماتیک (2004-2006)
سری 3 318i اتوماتیک (2004-2006)
سری 3 325i سدان (2005-2011)
سری 3 325i سدان (2005-2011)
سری 3 330i کروک (2007-2009)
سری 3 330i کروک (2007-2009)
سری 3 330i سدان (2006-2008)
سری 3 330i سدان (2006-2008)
سری 3 320i سدان (2012-2014)
سری 3 320i سدان (2012-2014)
سری 3 320i کروک (2007-2009)
سری 3 320i کروک (2007-2009)
سری 3 325i کروک (2007-2009)
سری 3 325i کروک (2007-2009)
سری 3 318i دنده ای (2004-2006)
سری 3 318i دنده ای (2004-2006)
سری 3 335i کروک (2007-2009)
سری 3 335i کروک (2007-2009)
سری 3 318i سدان (2015-2018)
سری 3 318i سدان (2015-2018)
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس GM
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس GM
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس ZF
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس ZF
سری 3 325i سدان (2000-2006)
سری 3 325i سدان (2000-2006)
سری 3 325i کوپه (2006-2008)
سری 3 325i کوپه (2006-2008)
سری 3 328i سدان (2012-2015)
سری 3 328i سدان (2012-2015)
سری 7 730Li سدان (2005-2009)
سری 7 730Li سدان (2005-2009)
سری 7 730Li سدان (2016-2018)
سری 7 730Li سدان (2016-2018)
سری 7 730Li سدان (2010-2011)
سری 7 730Li سدان (2010-2011)
سری 7 740Li سدان (2005-2009)
سری 7 740Li سدان (2005-2009)
سری 7 750Li سدان (2009-2012)
سری 7 750Li سدان (2009-2012)
سری 7 740Li سدان (2009-2012)
سری 7 740Li سدان (2009-2012)
سری X3 35i مدل (2011-2012) 3000 سی سی
سری X3 35i مدل (2011-2012) 3000 سی سی
سری X3 28i مدل (2013-2017) توربو 2000 سی سی
سری X3 28i مدل (2013-2017) توربو 2000 سی سی
سری X3 25i مدل (2006-2009) 2500 سی سی
سری X3 25i مدل (2006-2009) 2500 سی سی
سری X3 30i مدل (2005-2010) 3000 سی سی
سری X3 30i مدل (2005-2010) 3000 سی سی
سری 5 520i سدان (2016-2018)
سری 5 520i سدان (2016-2018)
سری 5 520i سدان (2011-2014)
سری 5 520i سدان (2011-2014)
سری 5 520i سدان (2013-2016) موتور 1600 سی سی
سری 5 520i سدان (2013-2016) موتور 1600 سی سی
سری 5 525i سدان (2005-2009)
سری 5 525i سدان (2005-2009)
سری 5 528i سدان (2007-2009)
سری 5 528i سدان (2007-2009)
سری 5 530i سدان (2016-2017)
سری 5 530i سدان (2016-2017)
سری 5 525i سدان (2003-2005)
سری 5 525i سدان (2003-2005)
سری 5 528i سدان (2009-2011)
سری 5 528i سدان (2009-2011)
سری 5 520i سدان (2003-2005)
سری 5 520i سدان (2003-2005)
سری 5 530i سدان (2005-2006)
سری 5 530i سدان (2005-2006)
سری 5 523i سدان (2010-2011)
سری 5 523i سدان (2010-2011)
سری 5 528i سدان (2012-2015)
سری 5 528i سدان (2012-2015)
سری X6 35 شش دنده
سری X6 35 شش دنده
سری X6 35 هشت دنده
سری X6 35 هشت دنده
سری X6 50 هشت دنده
سری X6 50 هشت دنده
سری X6 50 شش دنده
سری X6 50 شش دنده
سری Z4 30i مدل (2008-2011)
سری Z4 30i مدل (2008-2011)
سری Z4 35i مدل (2011-2015)
سری Z4 35i مدل (2011-2015)
سری Z4 20i مدل (2011-2015)
سری Z4 20i مدل (2011-2015)
سری Z4 23i مدل (2009-2011)
سری Z4 23i مدل (2009-2011)
سری X4 (2017-2015)
سری X4 (2017-2015)
سری 4 428i کروک (2014-2016)
سری 4 428i کروک (2014-2016)
سری 4 428i گرن کوپه (2014-2016)
سری 4 428i گرن کوپه (2014-2016)
سری 4 420i کوپه (2014-2016)
سری 4 420i کوپه (2014-2016)
سری 2 230i کروک (2016-2018)
سری 2 230i کروک (2016-2018)
سری 2 218i اکتیوتورر (2016-2018)
سری 2 218i اکتیوتورر (2016-2018)
سری 2 220i کوپه (2016-2018)
سری 2 220i کوپه (2016-2018)
سری 1 125i هاچ بک (2008-2010)
سری 1 125i هاچ بک (2008-2010)
سری 1 125i هاچ بک (2017-2018)
سری 1 125i هاچ بک (2017-2018)
سری 1 116i هاچ بک (2011-2015)
سری 1 116i هاچ بک (2011-2015)
سری 1 120i هاچ بک (2004-2007)
سری 1 120i هاچ بک (2004-2007)
سری 1 120i هاچ بک (2016-2018)
سری 1 120i هاچ بک (2016-2018)
سری 1 120i کروک (2008-2009)
سری 1 120i کروک (2008-2009)
سری i i8
سری i i8
سری X1 18i مدل (2013-2015) 2000 سی سی
سری X1 18i مدل (2013-2015) 2000 سی سی
سری X1 20i مدل (2013-2015) توربو 2000 سی سی
سری X1 20i مدل (2013-2015) توربو 2000 سی سی
سری X1 28i مدل (2012-2015) توربو 2000 سی سی
سری X1 28i مدل (2012-2015) توربو 2000 سی سی
سری X1 25i مدل (2016-2017) توربو 2000 سی سی
سری X1 25i مدل (2016-2017) توربو 2000 سی سی
سری 6 630i کوپه (2005-2008)
سری 6 630i کوپه (2005-2008)
سری 6 کوپه BMW 630i
سری 6 کوپه BMW 630i
سری 6 630i کروک (2004-2010)
سری 6 630i کروک (2004-2010)
سری 6 640i کوپه (2011-2013)
سری 6 640i کوپه (2011-2013)
سری 6 650i گرن کوپه (2012-2014)
سری 6 650i گرن کوپه (2012-2014)

خودروهای بی ام و: انواع مدل ها و تریم های مختلف

در این بخش میتوانید با جستجوی خودروی خود در میان انواع مدل ها و تریم های خودروی بی ام و، لیست محصولات مناسب خودروی خود شامل انواع روغن موتور، روغن گیربکس و سایر محصولات را یافته و اقدام به خرید و یا مشاهده مشخصات فنی و مقایسه محصولات نمایید.