بنر
مشاوره خرید | 33995880-021
سری 3 320i توربو (2015-2017)
سری 3 320i توربو (2015-2017)
سری 3 318i اتوماتیک (2004-2006)
سری 3 318i اتوماتیک (2004-2006)
سری 3 325i سدان (2005-2011)
سری 3 325i سدان (2005-2011)
سری 3 330i کروک (2007-2009)
سری 3 330i کروک (2007-2009)
سری 3 330i سدان (2006-2008)
سری 3 330i سدان (2006-2008)
سری 3 320i سدان (2012-2014)
سری 3 320i سدان (2012-2014)
سری 3 320i کروک (2007-2009)
سری 3 320i کروک (2007-2009)
سری 3 325i کروک (2007-2009)
سری 3 325i کروک (2007-2009)
سری 3 318i دنده ای (2004-2006)
سری 3 318i دنده ای (2004-2006)
سری 3 335i کروک (2007-2009)
سری 3 335i کروک (2007-2009)
سری 3 318i سدان (2015-2018)
سری 3 318i سدان (2015-2018)
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس GM
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس GM
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس ZF
سری 3 320i سدان (2006-2009) گیربکس ZF
سری 3 325i سدان (2000-2006)
سری 3 325i سدان (2000-2006)
سری 3 325i کوپه (2006-2008)
سری 3 325i کوپه (2006-2008)
سری 3 328i سدان (2012-2015)
سری 3 328i سدان (2012-2015)
سری 7 730Li سدان (2005-2009) اتاق E66
سری 7 730Li سدان (2005-2009) اتاق E66
سری 7 730Li سدان (2016-2018) اتاق G12
سری 7 730Li سدان (2016-2018) اتاق G12
سری 7 730Li سدان (2010-2011) اتاق F02
سری 7 730Li سدان (2010-2011) اتاق F02
سری 7 740Li سدان (2005-2009) اتاق E66
سری 7 740Li سدان (2005-2009) اتاق E66
سری 7 750Li سدان (2009-2012) اتاق F02
سری 7 750Li سدان (2009-2012) اتاق F02
سری 7 740Li سدان (2009-2012) اتاق F02
سری 7 740Li سدان (2009-2012) اتاق F02
سری X3 28i مدل (2011-2012) اتاق F25
سری X3 28i مدل (2011-2012) اتاق F25
سری X3 28i مدل (2013-2017) اتاق F25
سری X3 28i مدل (2013-2017) اتاق F25
سری X3 25i مدل (2006-2009) اتاق E83
سری X3 25i مدل (2006-2009) اتاق E83
سری X3 30i مدل (2005-2010) اتاق E83
سری X3 30i مدل (2005-2010) اتاق E83
سری 5 520i سدان (2016-2018) اتاق G30
سری 5 520i سدان (2016-2018) اتاق G30
سری 5 520i سدان (2011-2014) اتاق F10
سری 5 520i سدان (2011-2014) اتاق F10
سری 5 520i سدان (2013-2016) اتاق F10 تویین توربو
سری 5 520i سدان (2013-2016) اتاق F10 تویین توربو
سری 5 525i سدان (2006-2009) اتاق E60
سری 5 525i سدان (2006-2009) اتاق E60
سری 5 528i سدان (2007-2008) اتاق E60
سری 5 528i سدان (2007-2008) اتاق E60
سری 5 530i سدان (2016-2017) اتاق G30
سری 5 530i سدان (2016-2017) اتاق G30
سری 5 525i سدان (2003-2005) اتاق E60
سری 5 525i سدان (2003-2005) اتاق E60
سری 5 528i سدان (2009-2011) اتاق F10
سری 5 528i سدان (2009-2011) اتاق F10
سری 5 520i سدان (2003-2005) اتاق E60
سری 5 520i سدان (2003-2005) اتاق E60
سری 5 530i سدان (2005-2006) اتاق E60
سری 5 530i سدان (2005-2006) اتاق E60
سری 5 523i سدان (2010-2011) اتاق F10
سری 5 523i سدان (2010-2011) اتاق F10
سری 5 528i سدان (2012-2015) اتاق F10
سری 5 528i سدان (2012-2015) اتاق F10
سری X6 35i گیربکس ZF6 مدل (2008-2010) اتاق E71
سری X6 35i گیربکس ZF6 مدل (2008-2010) اتاق E71
سری X6 35i گیربکس ZF8 مدل (2011-2013) اتاق E71
سری X6 35i گیربکس ZF8 مدل (2011-2013) اتاق E71
سری X6 50i گیربکس ZF8 مدل (2010-2013) اتاق E71
سری X6 50i گیربکس ZF8 مدل (2010-2013) اتاق E71
سری X6 50i گیربکس ZF6 مدل (2008-2011) اتاق E71
سری X6 50i گیربکس ZF6 مدل (2008-2011) اتاق E71
سری Z4 30i مدل (2008-2011) اتاق E89
سری Z4 30i مدل (2008-2011) اتاق E89
سری Z4 35i مدل (2011-2015) اتاق E89
سری Z4 35i مدل (2011-2015) اتاق E89
سری Z4 20i مدل (2011-2015) اتاق E89
سری Z4 20i مدل (2011-2015) اتاق E89
سری Z4 23i مدل (2009-2011) اتاق E89
سری Z4 23i مدل (2009-2011) اتاق E89
سری X4 (2017-2015)
سری X4 (2017-2015)
سری 4 428i کروک (2014-2016) اتاق F33
سری 4 428i کروک (2014-2016) اتاق F33
سری 4 428i گرن کوپه (2014-2016) اتاق F36
سری 4 428i گرن کوپه (2014-2016) اتاق F36
سری 4 420i کوپه (2014-2016) اتاق F32
سری 4 420i کوپه (2014-2016) اتاق F32
سری 2 230i کروک (2016-2018)
سری 2 230i کروک (2016-2018)
سری 2 218i اکتیوتورر (2016-2018)
سری 2 218i اکتیوتورر (2016-2018)
سری 2 220i کوپه (2016-2018)
سری 2 220i کوپه (2016-2018)
سری 1 125i هاچ بک (2008-2010) اتاق E88
سری 1 125i هاچ بک (2008-2010) اتاق E88
سری 1 125i هاچ بک (2017-2018)
سری 1 125i هاچ بک (2017-2018)
سری 1 116i هاچ بک (2011-2015) اتاق F20
سری 1 116i هاچ بک (2011-2015) اتاق F20
سری 1 120i هاچ بک (2004-2007) اتاق E87
سری 1 120i هاچ بک (2004-2007) اتاق E87
سری 1 120i هاچ بک (2016-2018) اتاق F20
سری 1 120i هاچ بک (2016-2018) اتاق F20
سری 1 120i کروک (2008-2009) اتاق E88
سری 1 120i کروک (2008-2009) اتاق E88
سری i i8
سری i i8
سری X1 18i مدل (2013-2015) اتاق E84
سری X1 18i مدل (2013-2015) اتاق E84
سری X1 20i مدل (2013-2015)
سری X1 20i مدل (2013-2015)
سری X1 28i مدل (2011-2015) اتاق E84
سری X1 28i مدل (2011-2015) اتاق E84
سری X1 25i مدل (2016-2017) اتاق F48
سری X1 25i مدل (2016-2017) اتاق F48
سری 6 630i کوپه (2005-2008) اتاق E63
سری 6 630i کوپه (2005-2008) اتاق E63
سری 6 کوپه BMW 630i
سری 6 کوپه BMW 630i
سری 6 630i کروک (2004-2010) اتاق E64
سری 6 630i کروک (2004-2010) اتاق E64
سری 6 640i کوپه (2011-2013) اتاق F13
سری 6 640i کوپه (2011-2013) اتاق F13
سری 6 650i گرن کوپه (2012-2014) اتاق F06
سری 6 650i گرن کوپه (2012-2014) اتاق F06
سری X5 50i مدل (2010-2013) اتاق E70
سری X5 50i مدل (2010-2013) اتاق E70
سری X5 35i مدل (2010-2013) اتاق E70
سری X5 35i مدل (2010-2013) اتاق E70
سری X5 35i مدل (2013-2016) اتاق F15
سری X5 35i مدل (2013-2016) اتاق F15

خودروهای بی ام و: انواع مدل ها و تریم های مختلف

در این بخش میتوانید با جستجوی خودروی خود در میان انواع مدل ها و تریم های خودروی بی ام و، لیست محصولات مناسب خودروی خود شامل انواع روغن موتور، روغن گیربکس و سایر محصولات را یافته و اقدام به خرید و یا مشاهده مشخصات فنی و مقایسه محصولات نمایید.

سبد خرید
بستن

  • سبد خرید شما خالی است